Pro školy

Školním skupinám doporučujeme návštěvu muzea objednat předem telefonicky nebo mailem (viz kontakty). Nabízíme samostatnou nebo komentovanou prohlídku muzea, v jehož stálé expozici se žáci a studenti seznámí s archeologickými nálezy z Berouna a okolí od nejstaršího období neolitu až po raný novověk, kdy místní hrnčíři produkovali zcela unikátní dekorovanou stolní keramiku, které bylo užíváno v měšťanských a šlechtických sídlech včetně Pražského hradu. Věhlas tzv. berounského zboží přesahuje hranice Čech a patří kromě zachovalých architektonických památek k nejzásadnějšímu kulturnímu dědictví města Berouna. Součástí prohlídky je také umělecká galerie, kde na krátkodobých výstavách představují svou tvorbu soudobí výtvarníci - keramici.

Prohlídku muzea lze spojit také s návštěvou plně vybavené keramické dílny, kde si děti vyzkoušejí práci s keramickou hlínou a tvoření vlastních výrobků pod odborným vedením. Inspirovat se mohou například archeologickými nálezy, menší děti pak s oblibou tvoří nejrůznější figurky s tematikou dle nálady a ročního období. Práce s hlínou je u dětí velmi oblíbená, rozvíjí fantazii a jemnou motoriku. Hotové výrobky dětem vypálíme a případně i naglazujeme nebo jinak dozdobíme - dle dohody. Upozorňujeme, že výroba keramiky je dlouhodobější proces, který v závislosti na velikosti výrobku trvá několik dnů až týdnů. Není proto možné odnést si výrobek ihned domů.

V zahradě muzea si pak mladí návštěvníci mohou ověřit nově načerpané znalosti při hře obřího kvarteta, jen tak relaxovat nebo si dopřát svačinu na čerstvém vzduchu.

Pro menší skupiny lze dojednat též základy točení na hrnčířském kruhu a hrnčířského řemesla.

Cena prohlídky muzea pro školní skupiny činí 10,-Kč/osobu. Návštěva dílny pak 40,-Kč/osobu. Pedagogický doprovod zdarma.